Blogposts getagged met “nature”

Anthony van der Woordt

Geschreven door Erwin A.W. Maas

Over Anthony van der Woordt

Naar menu

Geboren te Vlissingen op 3 november 1769. Overleden te Amsterdam op 24 september 1794 op 24-jarige leeftijd. Meester in de rechten en veelbelovend dichter, overleed aan de gevolgen van een verwaarloosde verwonding opgedaan bij een val van een paard.

Zijn vader Jan, een koopman, had een fortuin verdiend in de slavenhandel, tot gruwel van Anthony (bleek later).

Zijn moeder heette Josina Woutersen, zij stierf in 1787, enkele maanden nadat het gezin verhuisd was naar Amsterdam. Anthony bleef hier de rest van zijn leven last van houden, zie: "Hoe zo somber, mijn geest?".

…meer

Proza en Poezie Home

Geschreven door Erwin A.W. Maas

De mooiste teksten en gedichten

Deze pagina is een lange, maar overzichtelijke inhoudsopgave van alle teksten en poëzie op deze website.

De gehele verzameling is een bloemlezing van de mooiste produceersels van bekende en minder bekende dichters, maar stuk voor stuk zijn het prachtige werken.

Klik hieronder op "...meer" om de inhoudsopgave te zien gesorteerd op achternaam van de dichter.

Je kunt alle werken van Shakespeare hier op Github in één zip-file downloaden.

…meer

Twinkle, twinkle, little star, How I wonder...

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky!

When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.

…meer

Jonge sla Alles kan ik verdragen het verdorren...

Jonge sla

Alles kan ik verdragen
het verdorren van de bonen,
stervende bloemen, het hoekje
aardappelen kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.
Maar jonge sla in september
net geplant, slap nog
In vochtige bedjes, nee.

Marc groet 's morgens de Dingen Dag ventje met...

📝 Post updated:   2023-10-01 09:30:50

Marc groet 's morgens de Dingen

Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem
        ploem ploem
dag stoel naast de tafel
dag brood op de tafel
dag visserke-vis met de pet
    pet en pijp
  van het visserke-vis
    goeiendag

Daa-ag vis
dag lieve vis
dag klein visselijn mijn

Iemand stelt de vraag 1 Het was een geweldig...

Iemand stelt de vraag


1

Het was een geweldig feest
er stierven drie mensen
een van ouderdom
een door alcohol
een omdat hij vocht met de slang

…meer

Liefde Ze liggen op elkaar, schurft op eczeem...

Liefde

Ze liggen op elkaar, schurft op eczeem
Je hoort de schilfers knappen, roos stuift op
Hun schedels glimmen als een diadeem
Ze liefkoost teder zijn gezwollen krop

Zijn pink verdwijnt in een abces van bloed
Zij kronkelt, uit haar mond springt slijm. Een blaas
ontploft, zijn krop wordt blauwer, hij vat moed
Hij rolt haar op haar rug: hij is de baas

Dan gaan zijn sleetse lendenen tekeer
Het is een machtig knarsen, het gesop
van kwijl in etter kent geen einde meer
Zij kotst: Gods wonder in een notedop

Grafschrift voor H.C. Poot Hier ligt Poot Hij...

Grafschrift voor H.C. Poot

Hier ligt Poot
Hij is dood.

Dien avond en die rooze 'k Heb menig menig uur...

Dien avond en die rooze

'k Heb menig menig uur bij u
gesleten en genoten,
en nooit en heeft een uur met u
me een enklen stond verdroten.
'k Heb menig menig blom voor u
gelezen en geschonken,
en, lijk een bie, met u, met u,
er honing uit gedronken;

…meer

Laura Zo, gelijk in de lent’ vaak, in ‘t...

Laura

Zo, gelijk in de lent’
vaak, in ‘t schoonste der lent’,
ons de jeugdige morgen
met een’ vriendlijken lagch begroet;
en het zagte gelaat
der ontloken natuur
den verrezenen landman
een’ bekoorlijken dag voorspelt

…meer

Hoe zo somber, mijn geest? zo...

Hoe zo somber, mijn geest? zo melancholisch-zwart
mijn verbeelding?… Wat zie ‘k! mijner verstorvenen
schimmen; beelden van vorig,
onherroeplijk vervlogen heil!

Welkom allen, o gij schaedwen! die eenmaal nog
mijnen geest het geluk voriger dagen toont:
welkom boven die allen,
schim der dierbaarste moeder mij!

…meer

Ach! treurig is des menschen noodlot; de...

Ach! treurig is des menschen noodlot;
de mensch, het edelste der schepping!
hy wordt geboren, en met tranen
begroet hij ‘t eerste daglicht reeds.

In weerloze onmacht gaan zij henen,
de dagen zijner eerste kindschheid:
beroofd van zijner moeder liefde
of vreemde hulpe, welkt hij weg.

…meer

De Duinen van Vl(issingen) O Duinen mijner...

De Duinen van Vl(issingen)


O Duinen mijner Moederstad! hoe dikwijls waard gij getuigen

van de verrukkingen die ik genoot op een uwer hoogtens.

Van daar zag ik! – wen geen woedende stormen de zee beroerden, en de natuur deden sidderen,

De zon met stille Majesteid beneden heure kimmen dalen!

Daar aan de eene zijde de golven op de blanke Stranden speelden,

heerschte aan de andre, in ‘t Landschap een statige Stilte.

De vogelen hoorde ik van verre hun avondlied zingen;

Terwijl de koeijen zig voeden tegen den nadrenden nacht!

De opkomende maan schoot een zilveren straal op het stille water.

Ik gevoelde mijn Schepper en storte dankbare traanen!

Langzaam keerde ik, onder het nadren der duisternis, naar de woelende Stad te rug. -

Bij elken voetstap zag ik nog eens met verlangen na mijn verlatene plaats om!

Ik dankte God dat hij mij gevoelig geschapen had; En ik was blijde!

Demophoön, hoewel de zon Demophoön Hoewel de...

Demophoön, hoewel de zon

Demophoön
Hoewel de zon
Tsint hij ontfing sijn stralen
Noijt vrouw bescheen
Die swaerder reen
Had op haer lejt te malen,

Als ick helaes
U Phyllis dwaes,
Nochtans mijn hart vol wanen
Te weten haeckt
Wat dat ghij maeckt
Dewijl jck baed’ in tranen.

…meer

Sonnet Geswinde Grijsart die op wackre wiecken...

Sonnet

Geswinde Grijsart die op wackre wiecken staech,
De dunne lucht doorsnijt, en sonder seil te strijcken,
Altijdt vaert voor de windt, en ijder nae laet kijcken,
Doodtvijandt van de rust, die woelt bij nacht bij daech;

…meer

Sang Klaere, wat heeft ‘er uw hartje verlept...

Sang

Klaere, wat heeft ‘er uw hartje verlept
dat het verdriet in vroolijckheidt schept,
en altijd eeven beneepen verdort,
gelijck een bloempje, dat dauwetje schort ?

Mooghje niet gaen te kust en te keur ?
Krielt het van vrijers niet om uw deur ?
En doeje niet branden, en blaecken, en braên
al waer ’t u op lust een lonckje te slaen.

…meer

A thought on death When life as opening buds is...

A thought on death

When life as opening buds is sweet,
And golden hopes the fancy greet,
And Youth prepares his joys to meet,–
Alas! how hard it is to die!

When just is seized some valued prize,
And duties press, and tender ties
Forbid the soul from earth to rise,–
How awful then it is to die!

…meer

Out in the fields with God I lost them...

📝 Post updated:   2023-09-25 09:00:27

Out in the fields with God

I lost them yesterday
Among the fields, above the sea,
Among the winds at play,

Among the lowing of the herds,
The rustling of the trees,
Among the singing of the birds,
The humming of the bees.

…meer